link Panorama

https://pomagam.pl/panorama

link do filmu poswięconego projektowi Panoramy Bitwy pod Maciejowicami 

Panorama

Polska Fundacja Kościuszkowska w 225 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej postanowiła stworzyć Panoramę Bitwy Maciejowickiej (10 X 1794 r.), w której niezwykłym męstwem wykazali się żołnierze Kościuszki. Mimo, że ulegli przeważającym siłom moskiewskim, a sam Tadeusz Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli, to ta największa w XVIII wieku bitwa na ziemiach polskich, była jednocześnie zaczynem do całego cyklu starań dla odzyskania niepodległości i budowy nowoczesnego  społeczeństwa polskiego.

Budowa tej Panoramy w Maciejowicach będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim działaniem na rzecz lepszego poznania historii naszego narodu i roli wybitnych jednostek w jego dziejach,  wzbudzania uczuć i zachowań  patriotycznych w miejscu, gdzie miały miejsce te wydarzenia i ten niewymierny wysiłek naszych przodków.

Duży, panoramiczny  obraz przedstawiający poszczególne fazy i epizody bitwy pozwoli widzom, zwłaszcza młodym, uzmysłowić sobie, jaką ofiarę własnego życia złożyli powstańcy Kościuszki.

Wierzymy, że nasze starania zostaną uwieńczone powodzeniem. a osoby które będą nam w tym wspierać uzyskają satysfakcję uczestniczenia we wspólnym i patriotycznym dziele. A kiedy już powstanie Panorama na pewno zechcą ją osobiście zobaczyć. Darczyńcy, którzy wniosą znaczny wkład do budowy Panoramy zostaną uwiecznieni w księgach pamiątkowych i na tablicach. Samej Panoramie będzie towarzyszyć galeria obrazów współczesnych malarzy pokazująca działania Polaków o odzyskanie niepodległości od czasów Kościuszki po czasy współczesne. Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą kwotę, która będzie wspierać naszą akcję.

pomagam.pl/panorama

Proszę o rozsyłanie tej wiadomości wszystkim znajomym

                                                          dr Leszek Marek Krześniak

                                                 Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej  

 https://pomagam.pl/panorama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 lat TMM

Z A P R O S Z E N I E

 

2 marca 2019 r. o godz. 16.00

            w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki

             w Maciejowicach odbędzie się:

 

Uroczyste Zebranie

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC

 

Poświęcone 50 Rocznicy Utworzenia TMM

 

W programie:

 

– Rys historii TMM

 

– Dr Włodzimierz Kostecki –

  Przedstawienie sylwetki pochodzącego z   Maciejowic kompozytora    

  Józefa Furmanika

        – Informacje o planowanej Panoramie Bitwy Maciejowickiej

          i innych działaniach TMM w roku 2019

        – Wspomnienia i dyskusja

   Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pamiętają to pierwsze zebranie oraz rodziny osób, które uczestniczyły w tym zebraniu i we wszystkich działaniach Towarzystwa.

 

   Prosimy o przyniesienie zdjęć i pamiątek z działalności w TMM.

   Serdecznie zapraszamy osoby, które chcą włączyć się do działań   

   TMM.

Zarząd TMM

 

Na koncert

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego

i Międzyreligijnego

 

Dr n. med. Leszek Marek Krześniak

Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej

 

Dr Tadeusz Skoczek Dyrektor Muzeum Niepodległości

 

serdecznie zapraszają na koncert

Polskiego Chóru ZGODA z Brześcia na Białorusi

 

22.01.2019 r. godz.17.00

Aula Jana Pawła II

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5

 

 

W programie :

Pieśni patriotyczne z okresu Powstania Kościuszkowskiego

i Powstania Styczniowego oraz kolędy

 

Wystawa obrazów Hakoba Mikayelyana z Armenii

Nowe portrety Tadeusza Kościuszki

Antologia z Konkursu w Australii

Z inicjatywy Kosciuszko Heritage Inc. ukazała się właśnie w Polsce w Wydawnictwie Kościuszko antologia poezji i prozy „KOSCIUSZKO. Friend of Humanity. Przyjaciel Ludzkości”. Na antologię składają się teksty polskie i angielskie, nadesłane na konkurs zorganizowany w Australii przez Kosciuszko Heritage Inc. w ramach obchodów Roku Kosciuszki w roku 2017.Przypomnijmy, że na konkurs The International Kosciuszko Bicentenary Competition nadesłano ogółem 358 prac w trzech kategoriach: muzyka, grafika, literatura.

Muzyczny repertuar Kościuszkowski wzbogacił się o 44 utwory, w tym 29 piosenek po polsku. W kategorii graficznej pojawiły się 142 prace, w tym prawie połowa to prace wykonane przez młodzież w wieku 12 do 18 lat. Odnotowaliśmy bogate żniwo literackie: 172 prace, przy czym dominowała poezja polska (89 utworów). W konkursie udział wzięli twórcy z 18 krajów – Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Indonezji, Irlandii, Japonii, Kanady, Libanu, Polski, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Między laureatów rodzielono ponad 18 tysięcy dolarów australijskich. Na pulę nagród złożyły się granty z Senatu RP, Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Konsulatu RP w Sydney oraz donacja australijskiego portalu Puls Polonii.

Na Białoruś

W dniach 2-5 lutego Polska Fundacja Kościuszkowska organizuje podróż historyczną na Białoruś z okazji 273 rocznicy urodzin T. Kościuszki i  225 rocznicy Insurekcji
Po szczegóły proszą pisać: drlmk@wp.pl lub tel 602 175 238

link

Link do strony; 
Z otwarcia Galerii Malarstwa Historycznego w Muzeum Niepodległości w Warszawie

 https://www.facebook.com/178324592222920/photos/a.2078930652162295/2078931248828902/?type=3&theater

Spotkanie z I.J.Paderewskim

1 stycznia 2019 roku o godz. 12.30 zapraszamy pod pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie na spotkanie z Ignacym Janem Paderewskim, który przybędzie dokładnie w 100 letnią rocznicę swojego poprzedniego przyjazdu do Warszawy.

 

 

 

„100 lat Polsko w noworocznych życzeniach, po stu latach”

W setną rocznicę przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Warszawy.

1 stycznia 2019 roku (wtorek) Nowy Rok w godz. od 11:30 do 16:00

Obywatelskie Historyczno-Edukacyjne Wydarzenie – (Bezpłatne)

 

Lokalizacja spotkań z Mistrzem:

           Dworzec Śródmieście (dawny Dworzec Wiedeński) – Al. Jerozolimskie 50

11:30 – powitanie Mistrza przy Zegarze Słonecznym pod Pałacem Kultury i Nauki

           Plac Grzybowski 3/5 – Kościół Wszystkich Świętych

12:00 – przy Pomniku Jana Pawła II – z okazji „Światowego Dnia Pokoju”

           Plac Żelaznej Bramy

12:30 – przy Pomniku Tadeusza Kościuszki – dla wartości „Za Waszą i Naszą Wolność”

           Plac Teatralny

13:00 – przy Pomniku Wojciecha Bogusławskiego – dla Wolności Słowa i Twórczości

13:15 – przy Pomniku Stanisława Moniuszki – z okazji 200 jego urodzin i Wolności Muzyki

13:30 – przy Pałacu Jabłonowskich – dawny Ratusz – Honorowe Obywatelstwo Warszawy

           Krakowskie Przedmieście

14:00 – przy Hotelu Europejskim – Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego

14:30 – przy Pomniku Józefa Piłsudskiego – z okazji 100-lecia powołania na Premiera RP

14:45 – przy Hotelu Bristol – z okazji 100-lecia pobytu Mistrza w swoim byłym Hotelu

15:00 – przy Pomniku Adama Mickiewicza – z okazji 200 rocznicy „Ody do młodości”

15:15 – przy Skwerze Herberta Clarka Hoovera – podziękowanie za Niepodległość

           Plac Zamkowy

15:30 – przy Kolumnie Zygmunta III Wazy – okazji 100-lecia podpisania Traktatu Wersalskiego

           Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela – ul. Świętojańska – Stare Miasto

Grobowiec Ignacego Jana Paderewskiego – oddanie szacunku i godności Mistrzowi

16:00 – Pożegnanie z Mistrzem przed Bazyliką.

 

Muzyka łagodzi obyczaje – świętujmy Nowy Rok z Mistrzem i do zobaczenia – 1 stycznia 2019 r., kiedy to Mistrz – po stu latach odwiedzi Stolicę, aby złożyć warszawiakom – życzenia noworoczne.

Mistrz zaprasza do wspólnego świętowania.

 

Ignacy Jan Paderewski przybył do Warszawy 1 stycznia 1919 roku już jako wirtuoz, kompozytor, przyszły mąż stanu i wielki dyplomata. Cechowały go: szacunek, jakim cieszył się na arenie międzynarodowej i ogromne zaangażowanie w sprawę polską.

100 lat temu Warszawiacy zgotowali mu przyjęcie – być może nawet wspanialsze niż w Poznaniu w 1918 roku. Przez cały 1919 rok Niepodległa Polska cieszyła się z jego pobytu w kraju.

Dnia 9 stycznia 1919 roku otrzymał z rąk władz miasta – na Ratuszu – Honorowe Obywatelstwo Warszawy.

Dnia 16 stycznia 1919 roku Naczelnik Józef Piłsudski powierzył mu misję utworzenia rządu ogólnonarodowego. Był Premierem RP i Ministrem Spraw Zagranicznych, który walczył o Polskę przed Radą Najwyższą Ententy i podpisał dnia 28 czerwca 1919 roku Traktat Wersalski.

Kiedy po roku pracy w najtrudniejszym dla Polski okresie rezygnował z funkcji Premiera miał podstawy wierzyć, że państwo polskie jest już trwałym składnikiem Europy.

Pamiętamy jego słowa:

„Nie zginie Polska! Nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale, dla Was i dla Nas, i dla całej ludzkości” – Ignacy Jan Paderewski.

224 Rocznica Rzezi Pragi

224. rocznica Rzezi Pragi    4 listopada 2018 roku
Uroczystej Eucharystii w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
o godzinie 12.30 będzie przewodniczył ks. bp Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski.
Bezpośrednio po Mszy Świętej, o godz. 13.30 – koncert autorski Requiem kameralnie przygotowany przez Huberta Giziewskiego i Harmonium Consulting.
W koncercie udział weźmie: Kwartet wokalny Il Canto, Wanda Laddy, Sławomir Łobaczewski, Marta Lawrence, Leszek Kubiak, Harmonium Duo, Hubert Giziewski i Iwo Jedynecki.
Na koncert złożą się opracowania następujących utworów:
J. S. Bach / F. Busoni – Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
J. S. Bach / Myra Hess – „Jesus bleibet meine Freude” BWV 147
G. Faure – Requiem d-moll op. 48
W. A. Mozart – Requiem – d-moll KV 626 (Recordare i Lacrimosa)
Po koncercie, podobnie jak w latach ubiegłych – przejście nad mogiłę poległych w Rzezi Pragi mieszkańców stolicy, modlitwa i złożenie kwiatów.
Uczcijmy wspólnie pamięć
20. tysięcy Ofiar jednego z najtragiczniejszych wydarzeń Insurekcji Kościuszkowskiej.

224 Rocznica Rzezi Pragi

224. rocznica Rzezi Pragi
4 listopada 2018 roku
Uroczystej Eucharystii w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
o godzinie 12.30 będzie przewodniczył ks. bp Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski.
Bezpośrednio po Mszy Świętej, o godz. 13.30 – koncert autorski Requiem kameralnie przygotowany przez Huberta Giziewskiego i Harmonium Consulting.
W koncercie udział weźmie: Kwartet wokalny Il Canto, Wanda Laddy, Sławomir Łobaczewski, Marta Lawrence, Leszek Kubiak, Harmonium Duo, Hubert Giziewski i Iwo Jedynecki.
Na koncert złożą się opracowania następujących utworów:
J. S. Bach / F. Busoni – Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
J. S. Bach / Myra Hess – „Jesus bleibet meine Freude” BWV 147
G. Faure – Requiem d-moll op. 48
W. A. Mozart – Requiem – d-moll KV 626 (Recordare i Lacrimosa)
Po koncercie, podobnie jak w latach ubiegłych – przejście nad mogiłę poległych w Rzezi Pragi mieszkańców stolicy, modlitwa i złożenie kwiatów.
Uczcijmy wspólnie pamięć
20. tysięcy Ofiar
jednego z najtragiczniejszych wydarzeń Insurekcji Kościuszkowskiej.