XXXVII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

Organizatorzy:

POLSKA FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII, WÓJT I RADA GMINY MACIEJOWICE, STAROSTWO POWIATOWE GARWOLIN, MUZEUM  im T.KOŚCIUSZKI  i GOK w Maciejowicach, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. T. KOŚCIUSZKI w Maciejowicach, ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Garwolinie, LUDOWE TOWARZYSTWO NAUKOWO-KULTURALNE O/GARWOLIN, MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w Warszawie, STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ”POLSKA-WSCHÓD”

                                               serdecznie zapraszają

                                           PROGRAM
XXXVII MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

9 X 2020 (Piątek) SESJA W ŻELECHOWIE  „Od Naczelnika do Naczelnika”

10.00 Występ zespołu  artystycznego

10.30 Dr Leszek Marek Krześniak – „Wizerunki przywódców Insurekcji Kościuszkowskiej, którzy byli w Żelechowie”

11.00 Dr Włodzimierz Kostecki – „Żydzi w Insurekcji Kościuszkowskiej”

11.30  Dr Leonid Niestarczuk – „O wydanej po białorusku książce o Adamie Mickiewiczu” 

11.50 Dr Michał Kalbarczyk –  „Generał Łukasz Biegański (1755-1839)”

12.10 Dr Ihar Mielnikau – „O odrodzeniu narodowym i aktualnej sytuacji na Białorusi”https://youtu.be/IEsydt2OOrY

12.30 Dyskusja

Promocja książki prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego : „Bitwa pod Maciejowicami”

Prezentacja repliki szabli Tadeusza Kościuszki i odznaczeń posiadanych przez Tadeusza Kościuszkę (Order „Cyncynata” i Order Virtuti Militari).

Wystawa obrazów autorstwa Hakoba Mikayelyana „Damy serca Tadeusza Kościuszki”

9 X 2020 Garwolin – Miętne Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem (Sala Konferencyjna Hotelu ul. Główna 45)

 17.00 Dr Leszek Marek Krześniak „30 lat działalności  Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i koncepcja Panoramy Bitwy pod Maciejowicami”

 „ Rola bitwy Warszawskiej 1920 r. w historii konfliktów polsko-rosyjskich od XVIII do XX w.”

– Wystawa obrazów „Damy serca Tadeusza Kościuszki”

– Prezentacja medalu pamiątkowego proj. Piotra Szałkowskiego „Kościuszko-Piłsudski”

– Wystawa porterów Piotra Szałkowskiego i Grażyny Kostawskiej „Józef Piłsudski”

– Promocja książki prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego „Bitwa pod Maciejowicami”

  i trzeciej części poematu „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”.

10 X 2020 sobota

– SESJA PLENARNA –  „Od Naczelnika do Naczelnika”

Maciejowice  (Szkoła Podstawowa ul. T. Kościuszki 27)

10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki przy Szkole Podstawowej  

10.20 Występ zespołu  artystycznego

11.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – „ Rola tradycji kościuszkowskich w polskim  

           ruchu ludowym ”

11.30 Dr Witold Rawski – „O służbie zdrowia w okresie Insurekcji i w czasie Bitwy

          Warszawskiej 1920 r.”

11.50 Dr Leszek Marek Krześniak -– „Najważniejsze dokonania Polskiej Fundacji

          Kościuszkowskiej w latach 1990-2020  i  koncepcja Panoramy Bitwy Maciejowickiej”.

12.10 Mgr Zbigniew Węgrzynek –„Szlak bojowy15 pułku ułanów na ziemi garwolińskiej w 1920 r.”

12.30 Doktorant Marcin Gomółka – „ O roli dyplomacji w Insurekcji Kościuszkowskiej”

12.50 Mgr Iwona Jończyk – „O malarskich wizerunkach Tadeusza Kościuszki”

13.20 Dr Mirosław Matosek, dr Dariusz Prokopowicz – „Ordery, kibitki, sny o niepodległości

          i zew Legionów”

13.40 Mgr Andrzej Nakonieczny – „Krzyże i kapliczki na Ziemi Maciejowickiej” 

14.00 Dr Mariusz Rombel – „ Upadek kościoła radwankowskiego i budowa nowego w

          Warszawicach w pocz. XVIII w.                       

14.20 Dyskusja

15.00 Spacer historyczny wzdłuż polskiej linii obrony od pałacu w Podzamczu do Oronnego. Krótka modlitwa na polu bitwy za poległych.

Ognisko

Imprezy towarzyszące:

Wystawa „ 30 lat działalności  Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej”

Wystawa „Damy serca Tadeusza Kościuszki” autorstwa Hakoba Mikayelyana  

Promocja książek Prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego „Bitwa pod Maciejowicami”

„Dokąd tak śpieszysz, panie Generale” – część trzecia L.M. Krześniak

PATRONAT HONOROWY: STAROSTA GARWOLIŃSKI

IMPREZY TOWARZYSZĄCE W MACIEJOWICACH

11 X 2020  (Niedziela)

12.00 Msza Św.

Apel Pamięci przy pomniku na Rynku w Maciejowicach

Salwa honorowa

Piknik Historyczny

Występy artystyczne

15 X 2020 (czwartek)  (Muzeum Niepodległości – Al. Solidarności 62)
WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

12.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie

13.30 Finisaż wystawy „Przywódcy Insurekcji  Kościuszkowskiej” i otwarcie wystawy fotogramów z budowy i odsłonięcia pomnika T. Kościuszki w Warszawie

14.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski   „10 rocznica budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie”  

14.30  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „ Gen. Jan Henryk Dąbrowski”   

15.00 Prof. dr hab. Mieczysław Rokosz –„ 200 rocznica Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie”

15.30 Dr Leszek Marek Krześniak „O koncepcji budowy Panoramy Bitwy pod Powązkami w Warszawie i Panoramy Bitwy pod Maciejowicami”

Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

Promocja książek Prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego „Bitwa pod Maciejowicami”

„Dokąd tak śpieszysz, panie Generale” – część trzecia L.M. Krześniak

SESJA INTERNETOWA

Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „ Bitwa pod Valmy i jej znaczenie dla Insurekcji Kościuszkowskiej”

Dr Ihar Mielnikau – „ O odrodzeniu narodowym na Białorusi i aktualnej sytuacji” https://youtu.be/IEsydt2OOrY

Mgr Beata Kost – „ Tadeusz Kościuszko i jego tradycja we Lwowie” https://youtu.be/gAP53fForH8

Dr Paweł Kiernikowski – „Prawda historyczna i legenda Tadeusza Kościuszki”

Informacje:

www.pfk.waw.pl       E.mail drlmk@wp.pl

Prosimy o potwierdzenie udziału w poszczególnych imprezach

Wystawa „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”

8 września 2020 w Muzeum Niepodległosci w Warszawie odbył się wernisaż wystawy portertów autorstwa Hakoba Mikayelyana z cyklu „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”

Wystawa portretów „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”

Na wystawie zaprezentowano portrety 17 przywódców Insurekcji Kościuszkowskiej, zarówno dowódców wojskowych jak i wybitnych przywódców cywilnych. Wystawę otwiera portret Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej gen. Tadeusza Kościuszki, który 24 marca 1794 r. w Krakowie rozpoczął Insurekcję ogłaszając Akt Powstania i składając pamiętną przysięgę na Rynku.

Wszyscy dowódcy wojskowi, prezentowani na wystawie,  brali udział w wojnie w obronie Konstytucji 1791 r., wykazali się męstwem i otrzymali order Virtuti Militari. Noszenie tego orderu zostało zakazane przez Targowicę, a przywrócone w okresie Insurekcji Kościuszkowskiej.

Podobizny wielu tych generałów, były sportretowane i są znane z okresu  Legionów, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, natomiast na tej wystawie są portrety osób o 20 lat młodszych. Dlatego wiele tych wizerunków może różnić od bardziej znanych i spopularyzowanych portretów malowanych wiele lat po Insurekcji Różnią się także znacznie skromniejszymi mundurami z okresu Insurekcji w porównaniu do mundurów napoleońskich i Królestwa Polskiego.

Poza Tadeuszem Kościuszką, na wystawie prezentowane są portrety generałów:

Antoniego Madalińskiego, Jakuba Jasińskiego, Józefa Zajączka, Józefa Sierakowskiego, Józefa Poniatowskiego, Stanisława Fiszera, Jana Henryka Dąbrowskiego, Karola Otto Kniaziewicza, Tomasza Wawrzeckiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Stanisława Mokronowskiego.

Poza dowódcami wojskowymi ważną rolę w Insurekcji odegrali jej cywilni przywódcy, którzy byli autorami wielu ważnych odezw, rozkazów i uniwersałów. Na wystawie znalazły się portrety:

 Ignacego Potockiego członka Rady Najwyższej Narodowej – szef Wydziału Interesów Zagranicznych, negocjował z Suworowem po rzezi Pragi. Był w niewoli w Petersburgu, uwolniony w roku 1796 ,

 Hugo Kołłątaja członka Rady Najwyższej Narodowej – szefa Wydziału Skarbu, po Insurekcji aresztowany przez Austriaków , więziony w Ołomuńcu, potem twierdzy Josephstadt, uwolniony 10 lutego 1795 r.

Juliana Ursyna Niemcewicza od czerwca 1794 adiutanta i sekretarza Kościuszki, rannego pod Maciejowicami, który razem z Kościuszką trafił do niewoli w Petersburgu, uwolniony w 1796 wyjechał do Ameryki,

Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, który 16 kwietnia 1792 r.. w wyborach okrzyknięty prezydentem Warszawy, Targowica pozbawiła go tej funkcji.        17 kwietnia 1794 stanął na czele Rady Zastępczej Tymczasowej, potem wchodził w skład Rady Najwyższej Narodowej

Jana Kilińskiego, radnego Warszawy, członka Związku Rewolucyjnego,  który 17 kwietnia 1794 dowodził rzemiosłem  w  czasie Insurekcji Warszawskiej, wchodził w skład Rady Zastępczej Tymczasowej, był radcą w Wydziale Skarbowym, Deputacji Indagacyjnej i Paszportowej potem zastępcą członka Rady Najwyższej Narodowej. 2 lipca 1794 r. mianowany przez Kościuszkę pułkownikiem. Zorganizował 20 Regiment Pieszy Koronny, bronił Warszawę przed Prusakami, aresztowany w Poznaniu przez Prusaków został wydany Rosjanom, więziony w Petersburgu, uwolniony 3 grudnia 1796 r. , zamieszkał w Wilnie, wziął udział w konspiracji o. Faustyna Ciecierskiego, ponownie aresztowany i wywieziony w głąb Rosji. Po powrocie z niewoli od 1798 prowadził warsztat szewski w Warszawie. W czasie Księstwa Warszawskiego był  radnym Warszawy. Zostawił pamiętniki.

Autorem portretów jest Hakob Mikayelyan, malarz z Armenii, który współpracuje z Polską Fundacją Kościuszkowską, a od roku 2017 maluje obrazy o tematyce kościuszkowskiej.

Obrazy na płótnie, olejne w formacie 50×70 cm.

Pomnik Tadeusza Kościuszki w Warszawie – czysty!

Po informacjach w mediach o ponownym „pomalowaniu” pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie, pojechał na Plac Żelaznej Bramy, aby przekonać się jak to wygląda.

Kiedy przyjechałem ok. godz. 10.00 pomnik nie miał już zadnych napisów. prawdopodobnie służby miejskie przywróciły pierwotny wygląd pomnika.

Zrobiłem zdjęcie, które zamieszczam – 8 czerwca 2020 godz. 10.03

Jubileusz 99-lecia Pani Haliny Cieszkowskiej

Piękny Jubileusz 99 -lecia

13 maja 2020 r. Pani Halina Cieszkowska,  autorka książek wydanych przez Polską Fundację Kościuszkowską „Uśmiech na barykadzie”, „Oni tu żyli” i  „Ocalone z niepamięci – Listy z Londynu” obchodziła 99 rocznicę urodzin.

Zaprzyjaźniona  z naszą fundacją, Pani Halinka Cieszkowska , uczestniczka wielu podróży historycznych na Białoruś, wielka admiratorka Tadeusza Kościuszki nadal pracuje społecznie. Była harcerka i łączniczka z Powstania Warszawskiego, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, pisze wiersze, udziela wywiadów, współpracuje z Ośrodkiem „Karta”, niestrudzona turystka.

Mimo wszelkich obostrzeń związanych z epidemią, na mszę św. w intencji JUBILATKI zebrała się niemała gromadka jej przyjaciół. Były kwiaty i torcik cytrynowy. Były życzenia zdrowia i długich lat życia.  Wiele osób żałowało, że nie można było zorganizować bardziej okazałego jubileuszu.    Miejmy jednak nadzieję, że kiedy miną te wszystkie ograniczenia, będzie można to jeszcze zrobić.

Droga Pani Halinko!

Polska Fundacja Kościuszkowska składa Pani serdeczne podziękowanie za wspierania naszych działań, za Pani życzliwość i głębokie umiłowanie historii ojczystej. Życzymy Pani wszystkiego najlepszego, zdrowia i wielu lat życia. Podziwiamy Pani aktywność intelektualną i wszelkie działania społeczne.

Dwieście lat Pani Halinko!!!

Na naszej stronie publikujemy zdjęcia z tego jubileuszu.

17 kwietnia 2020 r. przy pomniku T. Kościuszki w Warszawie

17 kwietnia 2020 r. przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Warszawie

226 lat temu opodal pomnika Tadeusza Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie odbyła się pierwsza potyczka Insurekcji Warszawskiej. O godz. 3.30 z pobliskich koszar mirowskich oddział ułanów zwanych mirowskimi pod dowództwem rotmistrza Kosmowskiego zaatakował placówkę rosyjską stojącą przy Żelaznej Bramie. Zdobyto działo i rozgromiono jego obrońców. Godzinę później wybuchło powstanie w całym mieście. Mimo, że garnizon rosyjski liczył 7500 został zaatakowany przez  spiskowców, głównie rzemieślników oraz nielicznych żołnierzy polskich.

W czasie dwudniowych walk powstańcy pokonali garnizon rosyjski, poległo ok. 2000 żołnierzy rosyjskich, ok.2400 dostało się do niewoli, zdobyto 28 dział, 2143 karabiny i 3005 pałaszy, kasy wojskowe i liczne magazyny.

Straty polskie były także niemałe, poległo 700 osób, a 1400 zostało rannych. 

Od roku 1998 co roku, głównie z inicjatywy Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej są urządzane obchody zwycięskiej Insurekcji Warszawskiej. Obchody te przyczyniły się walnie od budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie.

Na obchody te przybywały delegacje z miejscowości związanych z tradycją kościuszkowską, z Maciejowic, Racławic, Krakowa, Szczekocin, Połańca, a także delegacje z Białorusi a także delegacje cechów rzemieślniczych z Warszawy i Mazowsza. Co roku też towarzyszyła asysta wojskowa z jednostek noszących imię Tadeusza Kościuszki, najpierw Dywizji a ostatnio I Brygady Pancernej z Wesołej.

Bardzo liczne były również delegacje szkół kościuszkowskich z Maciejowic, Stalowej Woli, Dąbrówki, Długosiodła, Sobolewa, Połańca, Racławic, Pruszkowa, Cyganki oraz szkół z Warszawy i wielu innych miejscowości.

Przerwa w obchodach była tylko w roku 2010 – w związku z katastrofą smoleńską oraz w tym roku w związku z ograniczeniami epidemiologicznymi.

Wybraliśmy się dzisiaj o godz. 12.00 pod pomnik T. Kościuszki aby niewielką dwuosobową delegacją pokłonić się Naczelnikowi.

Pod pomnikiem leżała już wiązanka od Prezydenta M. St. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Jak w tym dniu wyglądał pomnik, utrwaliliśmy na zdjęciach wraz z dywanem niezapominajek, które zakwitły na pobliskim trawniku.

Pomnik T. Kościuszki w Warszawie
Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej – Leszek Marek Krześniak
Historyk Krzysztof Jabłonka, redaktor Radia Wnet
Wiązanka od Prezydenta M.St. Warszawa Rafała Trzaskowskiego

Nowa publikacja PFK

Nowa publikacja PFK

31 marca 2020 r. ukazała się kolejna nowa publikacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej – trzecia cześć poematu o Tadeuszu Kościuszce „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale” autorstwa Leszka Marka Krześniaka.

Poemat ten przedstawia losy Generała Kościuszki po uwolnieniu z niewoli i wyjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1797 r.. Tam na amerykańskiej ziemi Tadeusz Kościuszko, który od bitwy pod Maciejowicami nie chodził, nagle odzyskuje władzę w nogach i na zaproszenie od Konwentu rewolucyjnej Francji wraca do Europy i Paryża. Po drodze przez Francję, jest witany jak bohater narodowy. W Paryżu zabiega o pomoc dla Legionów Polskich utworzonych we Włoszech. Nie przyjmuje proponowanego mu dowództwa nad Legionami i nie przyjmuje propozycji, aby wraz Napoleonem poprowadzić Legiony przeciwko Rosji. Kiedy po nieudanej wyprawie moskiewskiej Napoleona, ten zmuszony jest do abdykacji, T. Kościuszko zwraca się do zwycięskiego cara Aleksandra, aby Polaków walczących pod dowództwem Napoleona, objęła amnestia. Proponuje carowi, aby odtworzył Królestwo Polskie i sam został jego królem, Polska stała się monarchią konstytucyjną  w granicach sprzed rozbiorów oraz prosi o uwolnienie chłopów od poddaństwa i pańszczyzny. Mimo obietnicy dalej Kościuszce, an Kongresie w Wiedniu w 1915 r. pozostali zaborcy nie wyrażają na to zgody. Zawiedziony Tadeusz Kościuszko wyjeżdża do Szwajcarii, gdzie spędza ostatnie dwa lata życia i umiera 15 października 1817 r.

Poemat ten powstał dla uczczenia 200. Rocznicy śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki.

Publikacja ta jest bogato ilustrowana powstałymi w latach 2017-2018 nowymi portretami Tadeusza Kościuszki i obrazami przedstawiającymi bitwy i epizody z życia Tadeusza Kościuszki autorstwa Hakoba Mikayelyana.

Publikacja ta została wydana dla uczczenia 30 rocznicy utworzenia Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej

Autor poematu w stroju historycznym

Obj. 54 str, format 210×235 mm.

Aby kupić: www.gama-tech.pl

Nowa Książka T. Rawskiego

Nowa Książka

Polska Fundacja Kościuszkowska wydała właśnie książkę pt. „Bitwa pod Maciejowicam w dorobku historyka wojskowości Prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego. 75. rocznica pracy naukowej”. Książka ta poza przedstawieniem autorskiej wizji przebiegu bitwy pod Maciejowicami, pokazuje szersze tło i okoliczności, w jakich do tej bitwy doszło. Analizuj e sytuację wojska polskiego na tle epoki, a także ukazuje, jak bitwa ta wpisała się w ciąg bitew i wojen polsko-rosyjskich, aż do wojny 1920 roku.

Książka ta zawiera życiorys naukowy autora, wybitnego historyka wojskowości oraz spis prac naukowych i publikacji historycznych Profesora od roku 1945 do 2017 a także spis wystąpień na Międzynarodowych Sympozjach Kościuszkowskich w Maciejowcach.

W książce znalazły się opracowane przez autora mapy oraz zdjęcia z domowego archiwum.

Książka ta posłuży do opracowania planowanej przez Polską Fundację Kościuszkowską budowy Panoramy Bitwy pod Maciejowicami.

Obj. 194 str. il., mapy, format: 210×235 mm

Tu kupisz: www.gama-tech.pl

https://www.gama-tech.pl/p/bitwa-pod-maciejowicami-w-dorobku-prof-dr-hab-tadeusza-rawskiego

Podróż historyczna na Białoruś

ŚLADAMI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

            Tadeusz Kościuszko urodził się dnia 04.02.1746r. w folwarku Mereczowszyszczyzna (ob. Kosów Poleski – Białoruś) – zm. 15.10.1817r.w Solurze w Szwajcarii. Pochowany w Katedrze Wawelskiej, natomiast serce Tadeusza Kościuszki znajduje się w specjalnej urnie w kaplicy Zamku Królewskiego w Warszawie.  Corocznie rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki  obchodzona  jest w Kosowie Poleskim bardzo  uroczyście  z  udziałem przedstawicieli służby dyplomatycznej Polski, Stanów Zjednoczonych i Francji oraz miejscowych władz.

TERMIN: 01 – 04.02.2020

DZIEŃ I        WARSZAWA – BRZEŚĆ

WARSZAWA: godz. 6.15 – Spotkanie uczestników ul. Parkingowa w Warszawie; godz. 6.30 wyjazd  na trasę w kierunku Brześcia;  przejście graniczne Terespol – Brześć (odprawa polsko-białoruska : ok. 2 godzin + przesunięcie zegarków o 2 godz. do przodu).

BRZEŚĆ: zakwaterowanie w hotelu – odrobina czasu wolnego. Przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego; budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska;  dawnej dzielnicy urzędniczej; krótkie zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Spacer po pasażu od Pomnika Tysiąclecia Brześcia do latarni gazowych.  Obiadokolacja na mieście.  Powrót do hotelu; przygotowanie do uroczystego wieczoru w pałacu Niemcewiczów  w Skokach. 

SKOKI – pałac pięknie odrestaurowany ze wspomnieniem o Julianie Ursynie Niemcewiczu, druhu Tadeusza Kościuszki; bal z wieloma atrakcjami… Powrót do hotelu ok. 1.30 czasu białoruskiego

DZIEŃ II        BRZEŚĆ – KOBRYŃ – PRUŻANA –  WOŁKOWYSK

BRZEŚĆ: Po śniadaniu   w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:

SIECHNOWICZE – gniazdo rodu Kościuszków. Pomnik T.Kościuszki przed budynkiem stojącym w miejscu dawnego dworu. Ekspozycja muzealna. Złożenie kwiatów.

KRUPCZYCE (ob. Czyżewszczyzna)  – miejsce bitwy powstańców kościuszkowskich z wojskami rosyjskimi 17.09.1794;  złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie .

KOBRYŃ – miejski dwór  zw. Domem Suworowa, zbudowany przez pogromcę powstania kościuszkowskiego, obecnie Muzeum Wojskowości ;  w 1860 r. mieszkał w nim Romuald Traugutt;

przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. cmentarza żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920
 i w roku 1939; grobu Aleksandra Mickiewicza na dawnym cmentarzu katolickim,

PRUŻANA – zobaczymy: zespół pałacowo- parkowy Szwykowskich – z I poł. XIX;, obecnie Muzeum Regionalne;  Sukiennice; kościół katolicki neoklasycystyczny z 1883, którego wikariuszem był późniejszy kardynał  ks. Kazimierz Świątek.
Przyjazd do Wołkowyska,  zakwaterowanie w hotelu;. Obiadokolacja i wieczornica poświęcona  polskim bohaterom w szkole polskiej . Wieczorny spacer po Wołkowysku. 

DZIEŃ III      WOŁKOWYSK – BOHATYROWICZE – GRODNO  – WOŁKOWYSK

Po śniadaniu w hotelu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

WOŁPA – największy na Białorusi drewniany kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela oraz spojrzenie  na  drewnianą cerkiew prawosławną  wzniesioną w 1859 r. w całości przez jedną osobę – miejscowego chłopa-cieślę.

BOHATYROWICZE – grób Jana i Cecylii; pomnik upamiętniający powstańców styczniowych, chwila zadumy nad Niemnem…
GRODNO  – z przewodnikiem miejscowym zobaczymy:   kościół pw. św. Franciszka Ksawerego; pomnik upamiętniający miejsce, gdzie stała w latach 1332–1961 fara Witoldowa, zburzona w 1961 r; Stary i Nowy Zamek. Przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. dawnej szkoły muzycznej, do której uczęszczał Czesław Wydrzycki (Niemen). Wieczór w gronie miejscowych Polaków.  Obiadokolacja. Powrót do Wołkowyska.

DZIEŃ IV      WOŁKOWYSK – RÓŻANA – KOSÓW POLESKI – WARSZAWA


Po śniadaniu w hotelu wyjazd na trasę:

RÓŻANA – podnoszący się z ruin zamek Sapiehów ( 2 razy gościł tu królewicz a potem król Władysław IV)
KOSÓW POLESKI – Mereczowszczyzna :  zwiedzanie – Muzeum, złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. 

Przejście graniczne Brześć – Terespol.  Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 20.00.

ODPŁATNOŚĆ  ZA OSOBĘ:    750 PLN

CENA ZAWIERA:  przejazd autokarem na całej trasie; opłaty drogowe i parkingowe;  3 noclegi w hotelach, pokoje 2- osobowe z łazienkami; wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad (w Kosowie lub w drodze powrotnej); obsługę pilota – przewodnika na całej trasie;  wiązanki kwiatów, ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. /osoba

Cena nie zawiera:
            – wizy białoruskiej grupowej  70 PLN

            – biletów wstępu i usługi przewodników miejscowych  60 zł/os.
            – balu w Skokach  – 80 PLN/os.

 (uwaga: konieczny paszport ważny min. 90 dni od daty zakończenia imprezy)

Zgłoszenia udziału w podróży historycznej na adres: drlmk@wp.pl lub tel 602 175 238 do 17 stycznia

Wpłaty na konto: Polska Fundacja Kościuszkowska 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025 do 15 stycznia

Przysłanie dokumentów (paszportu i 1 zdjęcia kolorowego en face) do 22 stycznia na adres:

Polska Fundacja Kościuszkowska, 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 31 m 14

15 lat Muzeum w Mereczowszczyźnie

15  lat działalności Muzeum w Mereczowszczyźnie

23 września 2019 r w Dworku Kościuszki w Mereczowszczyźnie  odbyła się uroczystość 15-lecia utworzenia muzeum. To dynamicznie rozwijające się muzeum zyskało sobie bardzo dużą popularność nie tylko w wśród mieszkańców Białorusi, ale i wielu turystów przybywających z różnych krajów.

Co roku 4 lutego na urodziny Tadeusza Kościuszki do Mereczowszczyzny za sprawą Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej  przyjeżdżają delegacje środowisk kościuszkowskich z Polski, szkół i organizacji społecznych z Maciejowic, Krakowa, Połańca, Racławic, Wrocławia, Szczekocin, Terespola. Przybywają także delegacje przedstawicielstw dyplomatycznych na Białorusi: USA, Polski, Ukrainy, Szwajcarii, Francji, Litwy, ostatnio także z konsulatu Federacji Rosyjskiej.

Uroczystości 15-lecia rozpoczęło złożenia kwiatów pod odsłoniętym 12 maja 2018 r. pomnikiem Tadeusza Kościuszki ufundowanym przez społeczeństwo Białorusi z inicjatywy Gleba Łabadzienka.

W Muzeum wyświetlono film pokazujący etapy odbudowy Dworku Kosciuszki, który w 1942 został spalony przez partyzantów radzieckich.

Od 1994 roku przez 10 lat trwały starania o odbudowę Dworku. Do odbudowy przyczyniło się także wsparcie finansowe ze strony Ambasady USA. Gros wydatków poniosła jednak strona białoruska. Dzisiaj Muzeum to wraz z odbudowywanym pobliskim Pałacem Pusłowskich wchodzą w skład kompleksu  zabytkowo-turystycznego. Od 2016 r. Muzeum Kościuszki uzyskało status państwowej placówki muzealnej. W odbudowie Dworu i utworzeniu Muzeum wielką rolę odegrały starania dr Leonida Niestarczuka wieloletnie konserwatora zabytków Obwodu Brzeskiego i od 1994 r prezesa Fundacji Kościuszkowskiej w Brześciu, która po kilku „piererejstracjach” nosi obecnie nazwę Międzyrejonowe Stowarzyszenie Społeczne im. T. Kosciuszki   i Galiny Kryniec, wtedy wicedyrektora Obwodowego Wydziału Kultury.

Polska Fundacja Kościuszkowska wzbogaciła zbiory muzeum pamiątkami historycznymi oraz replikami zabytków. Kiedy nowopowstające nuzeum nie miało praktycznie jeszcze żadnej wystawy ma dwa lata zostały za sprawa fundacji zostały wypożyczone obrazy współczesnych malarzy polskich Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego z Warszawy, malujących na tematy kościuszkowskie. W tym roku, na jubileusz PFK przekazała do Mereczowszczyzny wystawę 12 prac Hakoba Mikayelyana, portretów – nowych wizerunków Tadeusza Kościuszki i dam bliskich jego sercu (matki – Tekli z Ratomskich, Ludwiki Sosnowskiej, Anny Zamoyskiej, Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej. Współorganizatorem wystawy jest Konsulat Generalny RP w Brześciu.

Uroczystościom towarzyszyła muzyka Michała Kleofasa Ogińskiego, kompozytora i żołnierza Tadeusza Kościuszki, twórcy poloneza, „Pożegnanie z Ojczyzną”.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz rejonowych i delegat władz Obwodu Brzeskiego, dyrektor Muzeum Niemcewicza w Skokach i delegacje placówek kultury.

Prezes PFK przekazał dla Muzeum zrekonstruowaną ziołową bransoletkę Kościuszki zawierające zioła z okolic Siechnowicz, rodowego gniazda Kościuszków.

Ekspozycja muzealna w Mereczowszczyźnie rozwija się i wzbogaca, na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe woreczki z ziemią z tego świętego nie tylko dla Polaków miejsca.  Muzeum to ma wielu przyjaciół nie tylko wśród artystów i ludzi kultury sztuki z Białorusi, ale także wielu innych krajów. Serdeczna gościnność z jaką spotykamy się zawsze na Białorusi tu jest szczególnie widoczna w czasie corocznych spotkań wielkiej rodziny kościuszkowskiej.

                                      Leszek Marek Krześniak

Zdjęcia do wpisu pod adresem: h