Odwołane obchody 17.04.2010

W związku z uroczystościami pogrzebowymi Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

 i osób towarzyszących, które zgnięły w katastrofie pod Smoleńskiem,

planowane na 17 kwietnia 2010 r Obchody Kościuszkowskie w Warszawie – zostały odwołane.

 

                                                                       L.M. Krześniak

                                                                       Prezes PFK

Zaproszenie na obchody kościuszkowskie

       Z A P R O S Z E N I E

W dniu 17 kwietnia 2010 odbędą się obchody 216 rocznicy Insurekcji Warszawskiej

Program uroczystości:

10.00 – msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na ul. Długiej 13/15,

11.00-11.15 – przemarsz uczestników obchodów na Plac Zamkowy w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowej.

11.15 – 11.40 złożenie kwiatów przy urnie z sercem Tadeusza Kościuszki.

Krótki koncert melodii wojskowych przed Zamkiem Królewskim.

Salwa honorowa

12.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Kilińskiego

12.30 – Spotkanie Środowisk Kościuszkowskich w Muzeum Niepodległości

Inscenizacja w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

im.T.Kościuszki ze Stalowej Woli

Promocja książek: „Warszawa w roku 1794” „Literacka legenda T.Kościuszki”

                             „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”

Wystawa fotografii „Wokół Kościuszki” Stefana Dmochowskiego

Wystawa grafik Piotra Szałkowskiego

Krótki Koncert melodi skomponowanych przez i o Kościuszce

 

Akt erekcyjny

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

pomnika T. Kościuszki w Stalowej Woli

5 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Stalowej Woli odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Tadeusz Kościuszki.

W uroczystości udział wzięli: Wiesław Siembida – starosta stalowowolski, Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – prezes Stowarzyszenia Budowy Pomnika T. Kościuszki w Warszawie, dr Leszek Marek Krześniak – prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, dyrekcja Zespołu Szkół.

Poświęcenia kamienia węgielnego i dzieła budowy pomnika dokonał ks. dr Marian Balicki.

W uroczystości udział wzięli uczniowie z klas wojskowych, którzy wystąpili w mundurach wojskowych i ze sztandarem Szkoły.

Uroczystość poprzedził występ artystyczny młodzieży szkolnej poświęcony Tadeuszowi Kościuszce i promocja książki „Legenda literacka Tadeusza Kościuszki” autorstwa Longiny Ordon i Mariana Marka Drozdowskiego.

Pomnik T. Kościuszki w Stalowej Woli

Stowarzyszenie Oświatowe

Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej

37-450 Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 26

www. kosciuszko.stalowa-wola.pl , e-mail: kosciuszkost.wola@poczta.fm

tel. (15) 842 06 40 (15) 842 26 91 fax (15) 842 06 40

  Historii uczymy się nie po to, by poznać przeszłość, ale po to, by zrozumieć teraźniejszość…

 

Sz. P. dr Leszek Marek Krześniak

Prezes Polskiej Fundacji

Kościuszkowskiej

i Towarzystwa Miłośników

Maciejowic

   Praca wychowawcza i dydaktyczna z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej w odniesieniu do wartości utożsamianych z Naczelnikiem zaowocowała postanowieniem, że 09 kwietnia 2010 roku przed szkołą zostanie odsłonięty pomnik Patrona. Jest to artystyczna kopia pomnika Kościuszki usytuowanego obecnie na skwerze Lafayette’a, naprzeciw Białego Domu w Waszyngtonie i pomnika, który w tym roku zostanie odsłonięty na placu przed Pałacem Lubomirskich w Warszawie.

   W związku z troską o efektywne kultywowanie tradycji kościuszkowskich w Stalowej Woli Stowarzyszenie Oświatowe Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej, Starosta Stalowowolski i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej – zwracają się do Pana z następującymi prośbami:

– objęcia przez Polską Fundację Kościuszkowską Patronatem Honorowym uroczystości odsłonięcia pomnika Naczelnika w Stalowej Woli,

– udział w uroczystościach wbudowania Aktu erekcyjnego dn. 05 marca 2010r.

   Dziękujemy za współpracę i twórcze wspieranie naszej inicjatywy.

 

Prezes

Stowarzyszenia Oświatowego

Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej w Stalowej Woli

Longina Ordon

Starosta

Powiatu Stalowowolskiego

 

 

Wiesław Siembieda

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

im. Tadeusza Kościuszki

w Stalowej Woli

Włodzimierz Smutek

 

Stalowa Wola, 02 marca 2010r.

 

 

Urodziny T. Kościuszki

264 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki

4 lutego br. delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej uczestniczyła w uroczystych obchodach 264 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczynie na Białorusi.

Corocznie od 15 już lat w dniu urodzin Tadeusza Kościuszki spotykają się w miejscu urodzenia Tadeusza Kościuszki przedstawiciele placówek dyplomatycznych na Białorusi oraz przedstawiciele środowisk kościuszkowskich z Polski i Białorusi. Składają kwiaty przy pamiątkowym kamieniu znajdującym się przed obecnie odbudowanym w roku 2004 dworkiem, w miejscu urodzin bohatera wielu narodów i obywatela wielu krajów na dwóch kontynentach.

Na tegoroczne obchody przybyli: ambasador USA – Michael Scanlan i Radca Ambasady Szwajcarii – Dietrich Dreyer, Konsul Generalny RP w Brześciu – dr Jarosław Książek.

Zwiedzając wnętrze dworku, w którym od 5 lat funkcjonuje pierwsze na Białorusi muzeum kościuszkowskie, z zadowoleniem można było zauważyć, rozwój tej placówki, zarówno pod względem wartości merytorycznej ekspozycji, jak i estetycznym. Warty jest podkreślenia fakt, że muzeum to należy do najczęściej odwiedzanych muzeów na Białorusi. Zaprezentowano jednocześnie krótki film przedstawiający losy Tadeusza Kościuszki i w przygotowaniu są jego następne wersje językowe.

Spotkania w Mereczowszczyźnie są okazją do podsumowania osiągnięć naukowych i działań w zakresie rozwoju tradycji kościuszkowskich w Polsce i na Białorusi. W tym roku duże zainteresowanie wzbudzała wystaw filatelistyczna związana z tradycją kościuszkowską przygotowana przez kolekcjonera z Baranowicz Władimira Kunika, przy współpracy z Krzysztofem Lachowiczem, zasłużonym kolekcjonerem z Wrocławia.

Delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej przekazała dla Muzeum w Mereczowszczyźnie wydane ostatnio publikacje o tematyce kościuszkowskiej: wznowioną powieść Ignacego Józefa Kraszewskiego „Warszawa w roku 1794” z przedmową Waldemara Pawlaka, wstępem historycznym i przypisami prof.dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego i opracowaniem literackim mgr Longiny Ordon; wspólnej pracy tych autorów „Legenda Literacka Tadeusza Kościuszki”która się ukazała w roku 2010, poematu o bitwie maciejowickiej „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale” autorstwa Leszka Marka Krześniaka oraz kompletu współczesnych grafik – ilustracji do poematu wykonanych przez artystę Piotra Szałkowskiego z Warszawy.

Opodal dworku Kościuszki, trwa odbudowa dawnego pałacu Pusłowskich, który miał 100 komnat i został spalony przez partyzantów w czasie wojny. Można mieć nadzieję, że po odbudowie tego obiektu będzie on dobrze służył potrzebom ruchu turystycznego.

Na Białorusi trwają intensywne prace nad utworzeniem drugiego muzeum poświeconego Tadeuszowi Kościuszce w Siechnowicach w pobliżu Brześcia, gdzie było rodzinne gniazdo rodu Kościuszków. Dla potrzeb tego muzeum jest przebudowywany budynek dawnej szkoły, która została zamknięta z powodu braku uczniów. Przed budynkiem tym stoi popiersie Tadeusza Kościuszki, które przed II wojną światową stało w Kobryniu i szczęśliwie ocalało. W tym muzeum planowana jest ekspozycja poświęcona poza militarnym talentom Tadeusza Kościuszki, jego malarstwu, pracom architektonicznym, kompozycjom muzycznym oraz szeroko pojętej tradycji kościuszkowskiej.

Leszek Marek Krześniak

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości na Białorusi

Zdjęcia

Zdjęcia z XXVI Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego, XXV Rajdu Kościuszkowskiego, IM Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji Kościuszkowskiej w Garwolinie i Sobolewie, Obchodów 215 rocznicy bitwy pod Maciejowicami i apelu poległych znajują się w Galerii – zapraszamy do obejrzenia 

IX Międzynarodowa Młodzieżowa Konferencja Kościuszkowska, Sobolew 9.X.2009 r.

Szymon Bajerowski, Katarzyna Michalec
– Uczniowie Zespołu Szkół  w Sobolewie
–  Tadeusz Kościuszko w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Doktorant Marcin Gomółka
 – Dyplomacja w okresie powstania kościuszkowskiego

Dr Mirosław Matosek
– Wychowanie patriotyczne żołnierzy powstania kościuszkowskiego

Dr Leszek Marek Krześniak
 – Tadeusz Kościuszko i jego problemy zdrowotne

Mgr Arkadij Diesiewicz
– O zamierzeniach utworzenia  muzeum Tadeusza Kościuszki w Małych Siechnowiczach na Białorusi

Dr Leonid Niestarczuk
 – Napoleon Orda – malarz i kompozytor Polski i Białorusi – prezentacja książki

Dr Mikolaj Nowik
– Tadeusz Kościuszko w publicystyce białoruskiej”,

Dr Leszek Marek Krześniak
 – „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”
Prezentacja poematu o bitwie maciejowickiej

Wystawa obrazów Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego
„Insurekcja Kościuszkowska na płótnach współczesnych malarzy”

Wystawa prac konkursowych uczniów ze szkół kościuszkowskich roku 2004
 „Wiara, nadzieja, tradycja 2004”

Miejsce obrad: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki
Sobolew ul. T. Kościuszki 19

IX Międzynarodowa Młodzieżowa Konferencja Kościuszkowska, Garwolin 9.X.2009 r.


Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie
– Ignacy Wyssogota Zakrzewski – patriota, poseł i prezydent powstańczej Warszawy,

– Ignacy Wyssogota Zakrzewski – człowiek, który pragnął być użytecznym”.

Dr Mirosław Matosek
– Prasa w okresie insurekcji kościuszkowskiej

Dr Leszek Marek Krześniak
– Poetycka wizja bitwy pod Maciejowicami

Aleksander Baszkow dr n. hist.
– Wykopaliska archeologiczne w Wołczynie – rodzinnym gnieździe Stanisława Augusta Poniatowskiego

Walentyna Drozd
– nauczycielka Szkoły Średniej w Brześciu
Tadeusz Kościuszko – malarz i architekt

Doc. Zinajda Lewczuk  – Uniwersytet w Brześciu
Tadeusz Kościuszko – bohater Polski i Białorusi

Dr Leonid Niestarczuk

– Napoleon Orda – malarz i kompozytor Polski i Białorusi – prezentacja książki

Wystawa grafik Piotra Szałkowskiego

– Ilustracje do poematu o bitwie maciejowickiej  „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”

Występy zespołów artystycznych z Białorusi
„Prużański pałacyk”
„Dziarska szlachta”

Miejsce obrad: Garwolin, Zespół Szkół Nr 1 ul. T. Kościuszki 53